Kemeraltı Çarşısı

Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi 1600’lü yıllara dayanmaktadır. Antik çağlardan bu tarafa önemini hiç kaybetmemiş en önemli ticaret alanlarından birisi olmayı sürdürmüştür. Kemeraltı Çarşısı, 5 km’lik bir alana yayılmış toplam 15 bin işyerinden oluşmaktadır. Bu özelliği onu dünyanın en büyük açık hava alışveriş alanı yapmaktadır.