Zeus Mağarası

Çok önemli bir antik merkez içerisinde bulunan Zeus Mağarası, adını mitolojide Gök Tanrısı Zeus'tan almıştır. Mitolojide güzellik tanrıçası Afrodit'in Zeus Mağarası'nda yüzerek güzelleştiği söylenir. Başka bir söylenceye göre İsa'nın annesi Meryem Ana, Sisam Adası’ndan Efes'e yolculuğu esnasında mağaraya uğramış ve mağara suyunda yıkanmıştır. Bu nedenle Zeus Mağarası suyunun kadınların teninde güzelleştirici etkisi olduğuna ve Gök Tanrısı Zeus, kardeşi Poseidon'un gazabından kaçıp sakinleşmesini beklemek için bu mağaraya sığınır, dinlenir ve yıkandığına inanılır.