Tralleis Antik Kenti

Menderes nehrinin ağzındaki verimli topraklarda olan kent, Milattan Önce 334 yılında, Büyük İskender’in fethetmesinden sonraki devletlerde el değiştirmiştir.

Tralleis hakkında yazılmış Aphrodisias’lı Apollonios’un Peri Tralleon, (Tralleis üzerine) Mısırlı Kristodoros’un Patria Tralleon (Tralleislerin ülkesi) adlı antik yapıtlar vardır. Ne yazık ki ele geçmemişlerdir.

20. yüzyılda antik kent ile ilgili araştırmalar yapan O.Rayet ve A. Thomas, kent tarihinin Kalkolitik çağa kadar gittiğini fakat Heredotos ve Thukydides’in  kitaplarında adına rastlanmamaktadır.

M.Ö. 27-24 yılları arasında yaşanan büyük depremde zarar gören kent Augustus’un yardımlarıyla toparlanarak bu dönemden itibaren Caesarea adını almıştır. Cladius ve Caligula dönemlerinde Tralleis’te en güzel orijinal ve kopya yontu örnekleri verilmiştir. Bizans egemenliği altındayken önemli bir piskoposluk merkezi olan şehir 13.yy'da Selçukluların eline geçti Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kent, antik çağdaki öneminden çok şeyler yitirmiştir.

Bugün Tralleisten günümüze kalan tek yapı, M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen Gymnasion’a ait tonozlu kalıntıdır. Tralleis’te bu gün ayakta kalan tek yapı “Üç Gözler” olarak adlandırılan 2. asırda yapılmış olan, antik çağın eğitim, spor ve kültür açısından önde gelen yapılarından olan gymnasiuma ait kalıntıdır.