Tepecik Höyüğü

Höyükteki tabakalanma net değildir. Orta Kalkolitik Çağ'dan (MÖ 2. binyıl) Geç Tunç Çağı'na kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan höyüğün Geç Neolitik Çağ'dan itibaren yerleşim gördüğü ifade edilmektedir. II. 1 tabaka Geç Tunç Çağı olarak gösterilmektedir.

Yontma taş buluntular arasında üçgen ya da dörtgen biçimli baltalar, obsidiyen ve son derece kaliteli çakmak taşından orak dilgileri yoğun olarak bulunmuştur. Alet yapımında obsidiyen kullanımının baskın olduğu belirtilmektedir. Kalsedonun da alet yapımında kullanıldığı görülmektedir.

Kazılarda ele geçen Miken çanak çömleği, yerleşimin Miken kentleriyle ilişki içinde olduğunu ve bir şekilde etkilendiğini göstermektedir.

Yoğun olarak bulunan kemik bızlar ve çeşitli işlevleri olan kemik aletler, yerleşmede gelişkin bir kemik alet teknolojisinin olduğunu göstermektedir.