Miletus

Kentin kurulusu mitolojiye göre; Deione adi ile bilinen Akakallis, Girit krali Minos'un kızı idi. Apollon ile birlikte olması sonucu üç oğlu olur. Bunlardan birisi olan Miletos'u, doğduğu zaman babasının korkusundan dolayı orman bırakır. Çocuğu kurtlar ve çobanlar büyütürler. Büyüyen Miletos dedesinin kendisini öldürteceğini anlayınca, Anadolu'ya kaçar ve Milet kentini kurar. Milet Kenti, yüzyıllarca ihtişamını korumuş ve hepsinden önemlisi bilim, sanat, ve kültür merkezi olmuş, antik çağın uygarlığına yön vermiştir.

Milet 7. ve 6. yüzyıllarda en parlak dönemini yasamıştır. M.Ö. 670 yılından sonra kurmuş olduğu doksana yakın koloni sayesinde çok zenginleşerek antik dünyanın metropolü haline gelmiştir. Kurduğu koloniler arasında bugünkü Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Gemlik, Erdek ve Misir'daki Naukratis şehirleri sayılabilir.