Klazomenai Ören Yeri

Geometrik dönemde (M.Ö. 900-650) apsidal ve dikdörtgen planlı evlerde oturan Klazomenaililer, kentlerini M.Ö. 7. yüzyılda bir sur duvarı ile çevirmişlerdir. Arkaik yerleşme, Pers işgaliyle MÖ 546 civarında kesintiye uğramış olup Perslerin ılımlı yönetimiyle M.Ö. 525-520 civarında eski kent alanlarına geri dönüş görülmektedir. Zeytinyağı üretim işlikleri ve yerleşimin yaygınlaşması M.Ö. 6.yüzyılın son çeyreğinde yükselen refahı göstermektedir. MÖ 499’da patlak veren İon İsyanı sonrasında M.Ö. 5. yüzyıl başlarından itibaren, Klazomenai, Karantina adasında artık bir ada kenti olarak yaşamını sürdürecektir.