Güvercinada Kalesi

Tarihi 13. yüzyılın sonlarında ya da 14. yüzyılın başlarında Kuşadası’na gelen Cenevizlere dayanmaktadır. Kuşadası için bir simge niteliği taşıyan adada Cenevizliler tarafından inşa edilmiş bir kale bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiştir. Osmanlı döneminde ada korsanlara karşı da bir karakol vazifesi yapmış olduğu için, Korsan Kalesi olarak da bilinir. Kalenin mimarisinde; Kule, surlar, kitabe yer almaktadır.

Ayrıca endemik bitki türünde yer alan tülüşah bitkisi Güvercinada kalesinde koruma altına alınmıştır.