Apollon Tapınağı (Didyma)

Didyma, Helen dünyasının en ünlü kehanet merkezidir. İlk olarak Homeros'un Apollo'ya ilahisinde bahsedilmiştir. Kuruluşu okuma-yazma öncesi, hatta Ionia'nın Helen kolonizasyonundan da öncedir.

Antik dünya içinde en büyük üçüncü kutsal alan olarak kabul gören Didyma Apollon tapınağı arkeolojik araştırmalar ve bilimsel çalışmalar neticesinde tapınak inşası M.Ö.560 yılında başlandığı ve imarı sırasında kullanılan malzemenin Paros taşı olduğu dört yanından basamaklarla çıkılan bir platform üzerinde iki sıra oturtulmuş, 124 adet sütundan oluştuğu belgesel yönetmeni G.Tekin Gün belgesel çalışma yazısında adı geçmektedir. Akropolisin geniş bir alanına sahip tapınak 110 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde inşa edilmiştir. Kutsal alana girişi sağlayan tünellerin olduğu tapınak uzun yıllar Brankhos’un soyundan geldiği bilinen Brankhidler tarafından yönetildiği sanılmaktadır.